Çerezler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olur. Web sitemizi kullanarak, çerez kullanımını kabul edebilirsiniz.

Bozyazı Princess Hotel & Resorts & Aqua olarak hedefimiz;

"Sağlık turizmini de ön planda tutan otelimizin misafirlerine her yönüyle fayda sağlamaktır. Yörenin doğal suyun verdiği şifanın yanında, konaklama ve beslenmenin de kaliteli ve güvenli bir şekilde HELAL(HALALCERT )standartları gereğince karşılanması önceliğimizdir. Amacımız, hizmetimizin misafir beklentilerini karşılayan kalite ve gıda güvenliği standartlarında olması ve bunun devamını sağlamak ve geliştirmektir."

Hedefimiz için gerekli olan;

 • Misafirlerimizden gelen geri bildirimleri değerlendirerek tüm süreçlerimizi gözden geçirmek ve iyileştirmek
 • Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve bu sürece katılımlarını sağlamak
 • Yasal gereklilikleri yerine getirerek sektöre! ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek
 • Satın alınacak gıda ve diğer ürünlerin helal standartlarına ve insan sağlığına uygunluğuna bakmak
 • Kaliteyi ve Gıda Güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye taşımaktır.

Tüm çalışanlarımız bu sorumluluk ve bilincinde olarak özenle hareket etmektedirler.

MiSYONUMUZ

Misafirlerimizin düşüncelerini kendimizi geliştirmek için fırsat olarak biliyor, misafir istek ve beklentilerini yöneticilerimiz ile toplam kalite anlayşında yoğuruyor ve personelimizi de bu yönde bilinçlendirerek misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.


VİZYONUMUZ

Bozyazı Princess Hotel & Resort & Aqua ailesi olarak; Yıllardan beri süregelen tecrübemiz ve sektörde öncü olmanın yüklemiş olduğu sorumluluğun farkındalığı ile misafir memnuniyetini hedefliyor ve bu hedefe giden yolda, tüm çalışan ve yöneticilerimiz ile birlikte toplam kalite anlayışını benimseyerek, bu yöndeki etkinliği sürekli kılmayı planlıyoruz.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Bozyazı Princess Hotel & Resort & Aqua olarak prensibimizdeki ana hedefimiz; misafirlerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kaliteli bir hizmet sunabilmektir.

Bu prensip dahilinde;

 • Uzun vadeli dostluklar biriktirmeyi kendimize amaç edinip,yatırımımızı misafirlerimize yapıyoruz. Misafirlerimizin her türlü istek ve önerilerini dinliyor, şikayetlerini çözümlüyor ve misafirlerimize geri bildirimlerini yapıyoruz.
 • Misafirlerimizin beklentilerini, etkin olarak uyguladığımız Kalite Yönetim Sistemi ile en iyi şekilde algılıyor ve verdiğimiz hizmeti bu yönde şekillendiriyoruz.
 • Misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek adına kaliteyi ölçülebilir hale getiriyor, sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için verdiğimiz hizmet ve sonuçları ile ilişkili hedefler belirleyip çalılşanlar ile yönetimin uyumlu birlikteliğini oluşturuyoruz.
 • Toplam Kalite anlayışını yaygınlaştırmak, kendimizi sürekli geliştirmek adına çalışmalarımıza düzenli eğitim vererek yetkinliklerini arttırıyoruz.
 • Kalite sistemimizi tüm çalışanlarımızın benimsemesini sağlıyor, çalışanlarımızı da sisteme dahil ederek çalışmalarımızı iyi bir ekip olmanın bilinci ile gerçekleştiriyoruz.
 • Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre sağlamak için, doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanabileceğimiz çözümler üretiyor, riskleri en aza indirerek, çevre kirliliğini önlemek ve azaltmak adına çalışmalar yapıyoruz.
 • Enerji tüketimimizi azaltarak çevreyi korumak için; enerji performansımızı geliştirecek tasarımları, enerji tüketimimizi azaltacak teknoloji ve hizmetleri tercih ediyoruz.
 • Tüm bu çalışmaları yaparken yasal şartlara ve mevzuata da uymayı ihmal etmiyoruz.


Hedeflerimize ulaşmamızda gerekli desteği kendisini ve işini geliştirmeyi seven, kurumsal değerleri benimseyen ve öğrenmeye açık çalışanlarımız ve yöneticilerimizden alıyoruz. Biz Bozyazı Princess Hotel & Resort & Aqua ailesi olarak yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz politikalarımıza uygun faaliyetler yürütmeyi taahhüt ediyoruz.


ÇEVRE POLITIKAMIZ

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi neden ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasi gerekmektedir.


Otel yönetimlerimiz faaliyetlerini yürütürken çevreye olumsuz etkileri, olası tehlikeleri tespit ederek, içinde yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak için doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmakta, atık miktarları azaltılarak geri dönüşümü sağlanmakta ve çevre kirliliği önlenmektedir. Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı kanun ve yönetmeliklerine uyarak tüm yasal gereklilikleri yerine getirilmektedir.


Turizm sektörü çerçevesinde işletme içerisinde ve dışarısında tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek, kaynakların doğru kullanılması ve atıkların en doğru şekilde ayrıştırılması yolu ile hava, su ve gürültü kirliliğini ve bunların insan sağlığına ve doğaya olan olumsuz etkilerini önlemek, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sağlık, çevre ve doğal hayatın sürekliliğinin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak Bozyazı Princess Hotel & Resorts & Aqua'nın çevre yönetim felsefesini oluşturmaktadır.


DAHA iYi BiR ÇEVRE DAHA MUTLU BiR YAŞAM;

• Tesisin bir çevre politikası, buna bağlı bir eylem planı mevcuttur.

• Tesis içerisinde yürütülen faaliyetlerin çevreye olan etkisini takip etmek için belirlenen hedefler her ay düzenli olarak takip edilmektedir.

• Tesis içi, çevresindeki ağaçlar ve tüm bitki dokusu özenle korunmaktadır.

• Odalarda kullanılmakta olan havlular ancak misafirlerin isteği ile değiştirilerek su, enerji ve deterjan sarfiyatı azaltılarak çevreye verilen zarar en aza indirilmektedir.

• Misafirler havlu ve çarşaflarının istekleri doğrultusunda değiştirileceği, işleyişte 2 günde bir değişim yapılacağı konusunda bilgilendirilmiştir.

• Geri dönüşümü olmayan ambalaj çeşitleri asgari düzeye indirilmiştir.

• Mutfakta LPG, sıcak su kullanımında Güneş Enerjisi kullanılmaktadır.

• Odalarda pencere açıldığında, ısıtma ve soğutma sistemi otomatik olarak kapanarak gereksiz enerji sarfiyatı engellenmektedir.

• Odalarda misafir kullanımında olmadığı zamanda, elektrik enerjisinin kesilmesini sağlayan enerji savar sistemi mevcuttur.

• Genel ve personel alanlarında fotoselli lambalar kullanılmaktadır.

• A sınıfı enerji grubu lambalar kullanılmaktadır.

• Odalarda sıcak su elde edilmesinde %100 Güneş enerji sistemi kullanılmaktadır.

• Odalar ve ana restorandaki pencerelerin tamamı ısı camdır.

• Saunada zaman kontrol paneli bulunmaktadır.

• Buzdolapları, soğuk odalar ve mini barlar, güneş ve ısı kaynaklarından uzakta konumlandırılmıştır.

• Enerji tasarrufu sağlayacak frekans invertörü, eşanjör ve ısı dönüşümü teknolojileri kullanılmaktadır.

• Her odanın sıcaklığı bağımsız olarak ayarlanabilmekte ve termostat ile kontrolü sağlanmaktadır.

• işletmenin elektrik ve su tüketimleri düzenli olarak takip edilerek raporlanmaktadır.

• Binaların giriş kapılarında fotoselli rüzgarlık hava perdesi mevcuttur.

• Genel alan musluklarında fotoselli bataryalar kullanılmaktadır.

• Tuvaletlerde su tasarrufu için özel 6 it rezervuarlar olup, pisuarlar fotosellidir.

• Bitki ve bahçe sulaması sabah yada gece, damlama ve spring yöntemi ile yapılmaktadır.

• Bütün atık sular T.C. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisinde doğaya zararsız hale getirilmektedir ..

• Havuzlarda otomatik dozajlama ile klorlama yapılmaktadır.

• Tesis içerisinde kullanılan bütün temizlik, bulaşık, çamaşırhane ve genel temizlik deterjanları çevreye zarar vermeyen ürünler olup, otomatik dozajlama sistemine göre kullanılmaktadır.

• Düzenli olarak yapılan genel alan ilaçlamalarında kullanılan ilaçlar insan ve evcil hayvanlara zararsızdır.

• Kimyasal tüketimini azaltmak için konsantre ürünler kullanılmakta ve miktarları takip edilerek raporlanmaktadır.

• Lobi girişinde konumlandırılan çöp kutulan ile misafır1er katı atıklarını aynştırabilmektedirler.

• Pil, teneke,kartuş,atık ilaç,ampül ,tıbbi ve di{ıer tehlikeli atıklar ayrı toplanmakta, özel depoda muhııfaza edilerek lisanslı firmalar tarafından bertaraftı sajjlanmaktadır.

• Personel, atıkları kategorilerine göre (metal, plastik, cam, kajjıt, bahçe alıjjı, organik atık, tıbbi atık, tehlikeli atık) aynştırmaktadır.

• Düzenli olarak yağ tutucu ve atık mutfak yağlan toplanarak lisanslı firmaya teslim edilmekte ve biodizele dönüştürülerek geri dönuşumü sağlanmaktadır.

• Üretilen atıkların miktarı takip edilerek raporlanmaktadır.

• Genel mekanlarda sigara içilmemektedir.

• Odaların %50 'si sigara içilmeyen odadır.

• 3 yıldız normlarında kullanım ömrü biten tekslll, üniforma, mobilya ve dlQer materyaller yardım kuruluşlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilerek ikincil kullanımı sajjlanmakladır.

• Tesiste kullanılan ürünlerin yerel ürünler olmasına özellikle diklkat edilmektedir.

• Tam personele çevre ve eylem planı, çevre polltlkası, su ve kimyasal kullanımı ile atık bertaraftı konularında periyodik olarak ejjitim verilmektedir.

• işletmede kullanılan tüm ekipmanların servis ve bakımları kanun ve yönetmeliklerde belirlendijji şekilde yapılmaktadır.

• Tesisi oluşturan yapılar görsel olarak doğa ile uyumlu olup, peyzaj düzenleme&i ve ağaçlandırma ile habitat korunmuştur.

• işletmemizde idari işlerdeki kallı! tüketimini en aza indirecek elektronik yazışma sistemi kullanılmaktadır. Genel alanlarda kal! ıt tüketimini en aza indirecek e-fatura ve el terminal sistemleri kullanılmaktadır.

• Hava kalitesinin korunması adına araçlarımızın ve personel servislerimizin egsoz muayenelerinin takibi düzenli olarak yapılmaktadır.

• Restauranımızda ortaya çıkan kullanılablllr yiyecek atıkları her gün Bozyazı Hayvan Bannaııı ile yapmakta oldujjumuz işbirli!ji çerçevesinde hayvan dosUanmıza servis edilmektedir.


Bu güzelliği korumak ve temiz tutmak için gösterdiQimiz çabalara sizin de bir çevre dostu olarak destek olmanızı rica ediyoruz. iyi tatiller dileklerimizle.